U IPA projektu "Karijera i obrazovanje u skladu - za sve" osnovani Odbori lokalnih partnera

Radi uspješne provedbe Projekta i jačanja partnerstva mjerodavnih dionika, u Projektu „Karijera i obrazovanje u skladu – za sve“ je planirana uspostava odbora lokalnih partnera: na razini Šibensko-kninske županije i na razini Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Odbor lokalnih partnera za vrijeme provedbe Projekta nadzire provedbu projekta i svojim prijedlozima doprinosi uspješnom ostvarenju očekivanih ciljeva i rezultata, omogućuje da se

Planiranim aktivnostima obuhvati što veći broj lokalnih dionika u zajednici, te nakon završetka Projekta djeluje kao stalno savjetodavno tijelo koje će svojim djelovanjem osigurati sustavno i održivo usklađenje obrazovne ponude s obrazovnim potrebama tržišta rada i lokalne zajednice.

U sastavu odbora lokalnih partnera sudjeluju predstavnici projektnog tima, predstavnici Županije, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i ustanova za obrazovanje odraslih uključenih u provedbu projektnih aktivnosti.

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr