Doprinos stabilnosti jugoistočne Europe kroz jačanje lokalnih i regionalnih struktura obrazovanja odraslih

Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbendes e.V. IIZ/DVV

(Institut za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola e.V. IIZ/DVV)

Obere Wilhelmstrasse 32
53225 Bonn

Savezna Republika Njemačka
06. veljače 2000.

1 Naziv projekta:

Doprinos stabilnosti jugoistočne Europe kroz jačanje lokalnih i regionalnih struktura obrazovanja odraslih

2 Opis projekta:

2.1 Projektom obuhvaćene države:

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, SR Jugoslavija, Slovenija

2.2 Trajanje projekta:

2000. – 2003.

2.3 Ciljevi projekta:

 • Projekt ima za cilj stvoriti i ojačati primjerene strukturne mogućnosti i organizacije za obrazovanja odraslih
 • Nakana mu je poboljšati mogućnosti za gospodarstvenu i profesionalnu egzistenciju ljudi u navedenim područjima
 • Pokušat će doprinijeti integriranju etnički i socijalno marginaliziranih grupa
 • Teži ojačati mogućnosti širokog sektora populacije radi participacije i dijaloga

2.4 Ciljne grupe

 • Ravnatelji i voditelji programa obrazovanja odraslih na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • Donositelji odluka u području politike i uprave
 • Znanstveni djelatnici u području obrazovanja odraslih

2.5 Mjere:

 • Materijalna i organizacijska pomoć institucijama za obrazovanje odraslih u područjima pogođenim ratnim aktivnostima
 • Posebni tečajevi za praktičare, znanstvenike, istraživače, i stručnjake iz područja politike i upraveusmjereni ka povećanju sposobnosti repliciranja iskustva učenja odraslih
 • Pokretanje regionalnih i međudržavnih kooperacijskih aktivnosti

3 Pozadina

Razvitak regije karakteriziran je gospodarstvenim nazadovanjem uz odgovarajuće negativne socijalne posljedice, transformiranjem društva oblikovanog državnim socijalizmom u politici i ekonomiji prema društvu tržišnog gospodarstva i demokraciji, kao i etničkim i nacionalnim napetostima. Obim, međutim, u kojemu su pojedini transformacijski procesi uzeli maha, razlikuje se od države do države, i treba ga analizirati u svakom konkretnom i posebnom kontekstu.

Usprkos velikim razlikama u tim procesima u cijeloj regiji, treba specificirati dva aspekta koji prožimaju regiju kao cjelinu:

 • Upravo edukacija i obrazovanje odraslih ima sposobnost doprinosa razvoju socijalne stabilnosti. Obrazovanje odraslih ljudima pruža znanje potrebno za transformaciju njihovih društava, i osposobljava ih da bolje opstanu na tržištu rada sklonom stalnim promjenama te da identificiraju načine za osiguranje vlastite egzistencije.
 • Postoji zajednički trend u cijeloj regiji jugoistočne Europe: gotovo sve vlade su se prihvatile financiranja kao i organiziranja obrazovanja odraslih. To ne samo da ima negativni učinak na mnoge organizacije koje se time bave, već na one dijelove populacije koji nisu sposobni doći do pristupa mogućnostima za obrazovanje odraslih po tržišnim cijenama koje nisu poduprte od strane javnih fondova. Državno zanemarivanje obrazovanja odraslih ukazuje na ozbiljni nedostatak prepoznavanja važnosti ovog sektora i njegovu ulogu u uspješnoj transformaciji društava ove regije.

Vrlo različite strukture obrazovanja odraslih moguće je naći u ovoj regiji. Bugarska, Hrvatska, Rumunjska ili Makedonija računaju na nasljeđe tradicionalnih sustava obrazovanja odraslih koje, uz sve sadašnje nedostatke, služi kao temelj za budući razvitak. Takvih tradicija nema u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu.

Obrazovanje odraslih potrebno je radi stvaranja mogućnosti učenja koje bi ljudima pomoglo u poboljšanju konkretnih životnih uvjeta i zadovoljenja potreba. U većini slučajeva, to su mjere koje povećavaju šanse za zapošljavanje ili osiguranje ekonomske egzistencije. U skladu s konkretnom situacijom u pojedinoj državi ili regiji, najčešći su tečajevi za uredskoposlovanje, računalne vještinae, učenje stranih jezika, trgovini i zanatima te malom poduzetništvu. Dodatno, a to posebno vrijedi za područja pogođena ratnim aktivnostima, mjere u svezi planiranja obitelji, higijeni i zdravstvenom prosvjećivanju, imaju posebnu vrijednost u poboljšanju stanja i situacije u kojoj se ljudi nalaze. Ono što je potrebno je oprema za obrazovanja odraslih uz moderne obrazovne materijale prikladne za odrasle i njihove potrebe za učenjem, kao i dostatna infrastruktura za učenje. Uz to, učiteljima posvuda u toj regiji, nedostaju teoretska znanja didaktičkih metoda kao i praktična iskustva u njihovoj primjeni u situacijama obrazovanja odraslih.

Kao posljedica ubrzanih promjena i tržišnih zahtjeva na obrazovanje odraslih u regiji, pružatelji obrazovnih usluga se moraju upoznati s tehnikama rukovođenja koje ih osposobljavaju da se bolje prihvate zahtjeva za promjenama i osiguraju neprekidno postojanje svojih organizacija.

Kod većine zemalja postoji ogromna potreba za savjetovanjem i pomoć u umrežavanju pružatelja usluga obrazovanja odraslih, kao i u njihovom kapacitetu da politički promoviraju i brane svoje profesionalne interese. Komplementarno tome, oni koji donose političke i administrativne odluke morat će biti uvjereni u strategijsku nužnost da obrate veću pozornost na obrazovanje odraslih i olakšica koje pripomaže tom procesu djelujući u zakonskom okviru koji ustrojava taj sektor. Uz te zahtjeve koji se mogu ispunjavati unutar granica svake pojedine zemlje, obrazovanje odraslih predstavlja ogroman potencijal – do sada neaktiviran – za suradnju između susjednih etničkih grupa i nacija. To nije samo građansko obrazovanje, već smisleni projekt međugranične suradnje koji nudi potencijale ublažavanja napetosti i povećanja svjesnosti da osnovni problemi djeluju isto na ljude različitog etničkog porijekla i mogu se zajednički savladati.

4 Ciljevi

Projekt pristupa djelovanju na tri razine:

 • Na razini svake pojedine države on cilja jačanju struktura koje osiguravju obrazovanje odraslih, i stvaranju pogodnosti za učenje koje dovodi do poboljšanja životnih uvjeta. Bez ekonomske sigurnosti i životnih perspektiva neće biti miroljubive koegzistencije.
 • Na drugoj razini, projekt želi potaknuti pojedine mjere međudržavne suradnje da bi smanjio napetost i stvorio inicijative za rad na zajedničkim perspektivama.
 • Na trećoj razini, projekt se zalaže za stvaranje mreža i institucionaliziranih kontakata između edukatora odraslih i njihovih organizacija u regiji, kao i profesionalaca iz područja javne administracije, građanskog društva i sveučilišta.

Detaljnije, projekt će se koncentrirati na sljedeće mjere:

4.1 Potpora nacionalnih partnera u njihovim naporima da uspostave primjerene strukture za obrazovanje odraslih

 • Identifikaciju i konstrukciju pružatelja usluga obrazovanja odraslih za Bosnu i Hercegovinu i na Kosovu
 • Rekonstrukcija institucija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj
 • Potpora institucija za obrazovanje odraslih u Srbiji i Crnoj Gori

4.2 Potpora međudržavnih aktivnosti

 • Razmjena informacija i iskustava da bi se povećala profesionalnost obrazovanja odraslih
 • Selekcija i opremanje škola – posebno u ruralnim sredinama – da služe kao središnjice koje će pružati mogućnosti obrazovanja odraslih za sve etničke grupe koje žive na tom području, i uspostavu međudržavnih partnerstava
 • Združeni projekti uz sudjelovanje i u korist etničkih grupa koje su raspršene u raznim zemljama područja
 • Razvitak međudržavnih turističkih zona preko profesionalnih i jezičnih tečajeva turističkih vodiča i osoblja hotela i restorana uključenih zemalja.

4.3 Potpora regionalnih mreža

Na temelju selekcije tematskih polja visokog prioriteta za sve pružatelje obrazovanja odraslih u pripadnoj regiji, koji će imati koristi od zajedničkih napora prema svome razvitku, projekt će oformiti regionalne mreže obrazovanja odraslih, tj. u sljedećim područjima:

 • Razvitak računalnih vještina među državama
 • Kooperacija u područjima učenja stranih jezika
 • Razmjena informacija i iskustava u području profesionalnog obrazovanja
 • Stvaranje mreže "Obrazovanje odraslih u jugoistočnoj Europi"

5 Dosadašnji napredak

IIZ/DVV se može osloniti na široko iskustvo u međunarodnoj suradnji u polju obrazovanja odraslih u regiji

 • On može pogledati unatrag na godine iskustva u suradnji s partnerskim organizacijama u Albaniji, Makedoniji i Rumunjskoj. IIZ/DVV održava savjetničke urede u svakoj od spomenutih zemalja.
 • Mnogo godina je imao zadovoljstvo surađivati s Udrugom društava za širenje znanja (Znanie) u Bugarskoj.
 • IIZ/DVV je u stanju pridonijeti iskustvu mnogih kooperacijskih pothvata između pojedinih zajednica temeljenom na središtima za obrazovanja odraslih ( Volkshochschulen) u Njemačkoj i njenim partnerskim organizacijama u regiji jugoistočne Europe
 • IIZ/DVV je u stanju iskoristiti ekspertna znanja ogromnog raspona profesionalnog osoblja zaposlenog i aktivnog u Volkshochschulen u Njemačkoj, od kojih mnogi potječu iz jugoistočne Europe
 • Temeljeno na svom članstvu u Europskoj asocijaciji za obrazovanje odraslih (EAEA) i drugih organizacija i struktura za međunarodnu suradnju, IIZ/DVV je uspostavio mnoge kontakte s institucijama za obrazovanje odraslih u regiji

6 Vodeće agencije i partneri u regiji

Institut za međunarodnu suradnju Njemačke udruge škola za obrazovanje odraslih e.V. (IIZ/DVV), Obere Wilhelmstrasse 32, 53225 Bonn, Njemačka, služit će kao vodeća agencija za ovaj projekt. Projektom će se upravljati iz središnjeg ureda IIZ/DVV u Bonu, a regionalni savjetnički ured će se ustanoviti u Sofiji, u Bugarskoj, pod direkcijom rukovoditelja projekta koji će biti izabran i dobiti mandat u tu svrhu.

Regionalni savjetnički ured će surađivati sa sljedećim partnerima u regiji:

Bugarska:

Bugarska udruga društava za širenje znanja "Znanie"

Hrvatska:

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta

Makedonija:

Udruga radničkih sveučilišta

Rumunjska:

Nacionalna udruga narodnih sveučilišta

Slovenija:

Andragoška udruga Slovenije

Druge države:

Birani nacionalni i lokalni pružatelji usluga obrazovanja odraslih u Albaniji, Bosni i Hercegovini i SR Jugoslaviji

7 Perspektive za razvoj u regiji

Izgleda očito da su aktivnosti potpore u polju obrazovanja odraslih u jugoistočnoj Europi ne samo smislene, već i nezamjenjive. Obrazovanje odraslih pomaže u dokvalifikaciji i otvara perspektive za nastavak njihovog života. IIZ/DVV je kvalificiran kako bi se mogao prihvatiti takve zadaće. Stekao je znatno iskustvo u regiji kroz projekt u Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji i Rumunjskoj. Uspostavio je kontakte s partnerskim organizacijama u područjima koja su karakterizirana obostranim interesima, profesionalnošću, pouzdanjem i povjerenjem. Oslanja se na partnerstva u brojnim školama za obrazovanje odraslih - Volkshochschulen – sa obrazovnim institucijama u svakoj državi regije.

Ono što leži pred nama je dobro iskorištavanje tih sredstava, skupljanje već postojećih pristupa, jačanje partnera u državama regije i konstruiranje struktura za obrazovanje odraslih tamo gdje one i dalje nedostaju. Sve će to stvoriti solidnu mrežu obrazovanja odraslih u regiji koja leži na održivim pravnim i ekonomskim osnovama.

Kooperacijska iskustva IIZ/DVV u jugoistočnoj Europi pokazuju da briga o obrazovanju odraslih snažno djeluje na socijalnu stabilnost. Sukladno njihovim potrebama, sudionici obrazovanja odraslih uče vještine koje će povećati njihove šanse na tržištu rada, pa čak i stimulirati stvaranje manjih poduzeća. To ide ruku pod ruku sa pozitivnim učincima mogućnosti njihove socijalne psihologije. Usvajanjem korisnih znanja i vještina te unapređivanjem životnih mogućnosti, ljudi će ojačati svoje samopoštovanje.

Mjere obrazovanja odraslih također imaju svoje pozitivne ekonomske učinke. Ono je samo po sebi, poslovanje u usponu koje nudi značajni potencijal mogućnosti zapošljavanja. Nadalje, pružanje mogućnosti pohađanja profesionalnih tečajeva olakšava poduzetnicima i poduzećima da pronađu stručnu radnu snagu u vlastitim područjima. To posebno vrijedi za ona područja koja nisu izravno pogođena ratom i građanskim ratom, koja pate od visokih stopa nezaposlenosti a ipak ne raspolažu dovoljnim brojem stručnog kadra u domenama kao što su informacijske tehnologije, menedžment i viši rukovoditelji. U tim domenama snažno pogođenim ratnim aktivnostima, tržište rada tek počinje ponovno rasti.

Politički utjecaj projekta leži na oslobađajućoj kvaliteti obrazovanja odraslih koja ljude osposobljava na aktivno i demokratsko sudjelovanje u rukovođenju njihovih lokalnih i regionalnih poslova. To će konačno dovesti do stvaranja mreže suradnje koja će se protezati preko etničkih i nacionalnih granica te doprinositi razvitku normalnih susjedskih odnosa u regiji.

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr