Razvoj modela obrazovanja odraslih za održivi razvoj srednjodalmatinskih otoka

PROJEKT
RAZVOJ MODELA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ODRŽIVI RAZVOJ SREDNJODALMATINSKIH OTOKA
2003. godina

Projekt «Razvoj modela obrazovanja odraslih za održivi razvoj srednjodalmatinskih otoka», temelji se na konceptu cjeloživotnog učenja, kojega je republika Hrvatska prihvatila potpisom Deklaracije V. CONFINTEA-e, Međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih održane u Hamburgu, 1997. godine, zajedno s Dnevnim redom za budućnost, kao i drugih dokumenata koje je prihvatila odnosno ratificirala kao članica Organizacije Ujedinjenih naroda, među kojima se ističe: Memorandum o cjeloživotnom učenju, Bruxelles 2000., Deklaracija «Obrazovanje za sve», Dakar, 2000., Deklaracija «Poziv na akciju», Sofija 2002.

Ciljevi projekta su ostvarenje temeljnih poruka Memoranduma o cjeloživotnom učenju, među kojima se posebno ističu:

 • pravo na učenje – temeljno pravo svakog čovjeka
 • stvaranje uvjeta i mogućnosti za ostvarivanje prava na učenje
 • poboljšanje i unapređivanje obrazovne ponude
 • približavanje učenja svakom pojedincu, što je posebno značajno za područje otoka
 • razvoj kvalitete obrazovne ponude.

Hrvatska ima bogatu i čitavo stoljeće dugu tradiciju institucionalnog obrazovanja odraslih. Uz Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o srednjem školstvu i Zakon o visokom školstvu, kao posebnim propisima koji uređuju obrazovanje odraslih, te Zakon o ustanovama, 1997. godine donesen je i Zakon o pučkim otvorenim učilištima kao lex spetialis koji uređuje institucionalni okvir za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i kulture.

Kao jedina nacionalna, krovna, nevladina zajednica ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu, Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta, zalaže se za daljnje unapređivanje zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.

S tim u svezi naši su zahtjevi, na tragu suvremenih zapadnoeuropskih i svjetskih rješenja, za donošenjem posebnog zakona o obrazovanju – učenju odraslih, kojim bi:

 • obrazovanje – učenje odraslih bilo uređeno kao sastavni, ali specifičan, dio obrazovnog sustava
 • se zanovilo obrazovanje andragoških stručnjaka na razini visokoškolskog obrazovanja
 • se uveli sustavni oblici osposobljavanja, usavršavanja i napredovanja andragoških stručnjaka
 • posebnim poreznim propisima i propisima radnog prava stimulirali građane i poslodavce na učenje i daljnje obrazovanje
 • sustavno se riješilo pitanja financijske potpore za djelatnost obrazovanja odraslih, koja je dugi niz godina prepuštena isključivo tržištu, kako na razini pučkih otvorenih učilišta, tako i na razini Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta kao nacionalne, krovne asocijacije
 • se uredila pitanja evaluacije i certificiranja znanja i vještina itd.
 • se zanovio značaj i uloga Andragoškog centra, kao razvojne istraživačke institucije.

Među posebno istaknutim problemima na putu ka daljnjem unapređivanju djelatnosti obrazovanja odraslih, ističe se:

 • nedostatak sustavnog uređenja odnosa jedinica lokalne samouprave i uprave prema pučkim otvorenim učilištima kojima su osnivači
 • zahtjev za promjenom odnosa osnivača prema institucijama za trajnu naobrazbu i kulturu – od zatečenog stanja (nedostatnog) financiranja «hladnog pogona» za kulturne djelatnosti – promjena ka sustavnom financiranju i obrazovne i kulturne djelatnosti za programske aktivnosti u natječajnoj utakmici
 • potreba za ukidanjem poreznih opterećenja (PDV-a) na svaki oblik obrazovanja – učenja itd.

Institucionalni model obrazovanja odraslih – pučko otvoreno učilište – utemeljen je na Grundtvigovoj visokoj narodnoj školi, i prihvaćen u gotovo svim zemljama zapadne, srednje i istočne Europe, s određenim specifičnostima pojedine države.

Ovaj model prikazan je u Studiji «Razvojni model pučkog otvorenog učilišta» koju je 2000. godine, izradila skupina stručnjaka okupljena u Hrvatskoj zajednici pučkih otvorenih učilišta. Studija akceptira, s jedne strane, više desetljeća praktičnog iskustva u radu ovih ustanova, i s druge strane suvremene zahtjeve i tendencije daljnjeg razvitka djelatnosti.

Stoga se na ovoj Studiji temelji realizacija ostvarenja ovoga Projekta na području srednjodalmatinskih otoka, sa svim prednostima uključenja u postojeću nacionalnu mrežu pučkih otvorenih učilišta, a preko nacionalne asocijacije u europske integracije – Europsku asocijaciju za obrazovanje odraslih, EBiS (Projekt obrazovanja odraslih za jugoistočnu Europu), Međunarodnu certifikatnu konferenciju i druge međunarodne integracije u okviru već prihvaćenih ili budućih europskih certifikata za različite obrazovne sadržaje – u prvom redu ICT i strane jezike.

Realizaciji Projekta «Razvoj modela obrazovanja odraslih za održivi razvoj srednjodalmatinskih otoka» bila je posvećena i IX. Hrvatska ljetna andragoška akademija. Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta, realizirala je Hrvatsku andragošku andragošku akademiju u suradnji s Andragoškim centrom, javnom ustanovom za unapređivanje obrazovanja odraslih.

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr