Organizacija

Fotografije uz članak 1

Članice Zajednice neposredno upravljaju Zajednicom kroz Skupštinu koja bira Upravno vijeće i predsjednika.

Predsjednik Zajednice:

  • Damir Matković

Upravno vijeće:

  • Nedjeljko Pajtak, POU Daruvar
  • Jasenka Matković, Centar za cjeloživotno učenje, Zagreb
  • Mato Milanović, POU Knin
  • Josip Nakić-Alfirević, POU Koprivnica
  • Sanja Radetić Fatorić, POU Poreč
  • Dragica Severinac, Centar za kulturu Jastrebarsko
  • Mirica Zukanović, POU HD Petrinja

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr